Cała treść

Nagroda dla Integry

Integra otrzymała na targach Infrastruktura 2011 nagrodę w konkursie o Grand Prix Ministra za rozwiązania meteorologii drogowej oraz za stacjonarne systemy zapobiegania gołoledzi.

Podczas tegorocznej edycji targów Infrastruktura 2011, które odbyły się niedawno w Warszawie Integra została uhonorowana nagrodą za rozwiązania meteorologii drogowej (stacje wczesnego ostrzegania GFS 3000) oraz za oraz za stacjonarne systemy zapobiegania gołoledzi (FAST).
Stacje meteorologiczne GFS 3000 mogą być wyposażone w bardzo szeroką gamę czujników meteorologicznych. Największą jednak ich zaletą jest możliwość wyposażenia ich w aktywny czujnik stanu nawierzchni dokonujący pomiaru tzw. temperatury punktu zamarzania cieczy znajdującej się na nawierzchni. Umożliwia on z niezwykłą precyzją przewidywanie wystąpienia niebezpiecznych śliskości – głównie gołoledzi. FAST czyli systemy stacjonarnego, w pełni automatycznego zapobiegania gołoledzi za pomocą zraszania np. solanki znajdują miejsce do stosowania w szczególnie newralgicznych miejscach (np. estakady, mosty, wiadukty, wjazdy i wyjazdy z tuneli itp.). Są to w pełni automatycznie działające systemy, w których uruchomienie spryskiwania następuje dzięki odpowiednio wczesnemu pojawieniu się alarmów ostrzegających o możliwości wystąpienia niebezpiecznych śliskości. Alarmy te generowane są przez aktywne stacje meteorologiczne GFS 3000.
Rozwiązania te są obecne na naszym rynku od 2000 r., zaś w ofercie Integry od 2 lat. Do kluczowych inwestycji firma zalicza instalacje w tunelu na warszawskiej Wisłostradzie oraz estakady Okęcie w Warszawie.