« Przygotowania do Euro w Poznaniu

fot 22

Zespół Centrum Sterowania Ruchem, od lewej Damian Kubiak – operator, Lech > Gawełek – Kierownik , Andrzej Nadolny – inżynier ruchu, Michał Białkowski – operator (foto: ZDM Poznań)