Cała treść

Qumak Sekom wykona Tristara

Przetarg na wykonanie projektu Tristar rozstrzygnięty. Z siedmiu ofert w cenach od 134 do 246 mln, została wybrana najtańsza przygotowana przez Qumak Sekom. Odwołania, w których zwrócono m.in. uwagę na rażąco niską cenę, zostały oddalone.

2 grudnia Gmina Miasta Gdyni poinformowała o wynikach ogłoszonego przetargu na realizację zamówienia na „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” (ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r., nr 2011/S 156-259491).

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zaoferowali za jego wykonanie za następujące ceny:

  1. Qumak Sekom – 133,762 tys. zł
  2. Sprint – 138,929 tys. zł
  3. konsorcjum UTI – 159,832 tys. zł
  4. Asseco Poland S.A. – 187,872 tys. zł
  5. konsorcjum: ARTEM S.A., PBG S.A. – 245,697 tys. zł
  6. konsorcjum WASKO S.A., Gertrude S.A.E.M. – 239,071 tys. zł
  7. firmy: Acatel – Lucent Polska Sp. z o. o., INDRA SISTEMAS S.A., Mirabel Investments Sp. z o. o. – 225,268 tys. zł.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego wpłynęły do KIO odwołania firm Sprint i UTI Traffic Management. Odwołania dotyczyły m.in. rażąco niskiej ceny.

KIO nie potwierdziło zarzutu rażąco niskiej ceny i swoją opinię uzasadnia następująco: „fakt, iż ceny tych ofert są do siebie zbliżone, oznacza, iż odzwierciedlają one rzeczywisty poziom cen rynkowych dla tego konkretnego zamówienia, kalkulowanych w tym samym czasie i w takich samych warunkach gospodarczych. Istnienie różnic pomiędzy składanymi ofertami jest naturalnym objawem konkurencji i nie tylko, że nie jest ale i nie było i być nie mogło wystarczającym dla stwierdzenia rażąco niskiej ceny oferty wykonawcy Qumak i wykonawcy Sprint. Uznanie ceny za rażąco niską w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP wymaga bowiem nie tylko odniesienia do wartości szacunkowej zamówienia ale także do ceny innych ofert.”

Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana w cenie podanej przez zwycięskiego integratora, wygranym będzie też Trójmiasto oraz inne miasta – beneficjenci zgłoszonych do konkursu Działanie 8.3 – Rozwój inteligentnych systemów transportowych projektówbowiem cały system zostanie sfinansowany ze środków unijnych. Przypomnijmy, że  projekt TRISTAR został wyceniony na 184 mln zł i otrzymał dofinansowanie unijne na 85 proc. tej kwoty, czyli 154 mln zł. W przypadku kosztu wykonania wynoszącego 134 mln zł, Trójmiasto nie ponosi żadnych kosztów, a pozostałe 20 mln zł wróci do CUPT-u i zostanie rozdysponowane wśród innych projektów.

(Źródło: KIO, Przegląd ITS)