Cała treść

ITS Koszalin – poszukiwany inżynier kontraktu

10 stycznia Urząd Miasta Koszalin ogłosił przetarg na firmę, która będzie pilotowała wykonanie projektu Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie.

Koszaliński ITS ma powstać do końca przyszłego roku. Pierwszym etapem jego budowy będzie wyłonienie firmy, do obowiązków której będzie należało: przygotowanie dokumentacji na przetarg z którego zostanie wybrany wykonawca projektu, nadzór nad wykonywanymi pracami oraz uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego poświęconego inwestycji. Termin zgłaszania ofert mija 18 stycznia o godz. 9.

Projekt systemu, o wartości 13,5 mln  zł,uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Unijne dofinansowanie wyniesie 11.4 mln zł.

Budowa i wdrożenie wieloelementowego i kompleksowego Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie obejmuje powołanie Centrum Zarządzania, Sterowania i  Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu oraz stworzenie systemów:

• Automatycznego Rozpoznania Tablic Rejestracyjnych (ARTR)
• obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną
• monitoringu wizyjnego CCTV
• video detekcji
• preselekcji pojazdów przeciążonych
• preselekcji pojazdów o przekroczonej wysokości
• detekcji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle
• preselekcji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość
• informacji o wolnych miejscach parkingowych
• znaków i tablic zmiennej treści

System zostanie zbudowany w oparciu o obecną i budowaną sieć światłowodów.

(Źródło: CUPT, Onet)