Cała treść

Przetarg na drugi etap gliwickiego ITS

ZDM w Gliwicach ogłosił przetarg na modernizację 45 skrzyżowań, instalację punktów pomiarowych natężeń ruchu oraz przygotowanie nowej siedziby centrum zarządzania ruchem. Zgłoszenia można składać do końca stycznia, prace mają zostać wykonane do końca września tego roku. Jedynym kryterium wyboru oferty, która spełni bardzo szczegółowo przygotowaną specyfikację, jest cena.

Rozpoczęło się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z
modernizacją wybranych sygnalizacji.
Przedmiotem zamówienia jest etap I część II zadania 8.3 – wykonanie włączenia do systemu 45 skrzyżowań na terenie Miasta Gliwice z niezbędną modernizacją, oraz zaprojektowanie i wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem, zgodnie z projektem zgłoszonym w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach konkursu dla działania 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych.” Zamówienie obejmuje: instalację i uruchomienie punktów pomiarowych natężeń ruchu pojazdów na wlotach ulic w obszarze 16 skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi na terenie Gliwic. Wdrożenie systemu automatycznego pobierania danych z punktów pomiarowych do systemu składowania danych i uruchomienie aplikacji udostępniającej dane o natężeniach ruchu pojazdów na stanowiskach wizualizacji graficznej w Centrum Sterowania Ruchem określonym sterownikom sygnalizacji świetlnej oraz na witrynie WWW.
Wykonanie przebudowy technicznej skrzyżowań obejmującej: rozbudowę
eksploatowanych sterowników, instalację detektorów pojazdów (wideo detekcja) i pieszych (przycisków dla pieszych), wymianę osprzętu sygnalizacji (maszty, sygnalizatory), aktualizację programów pracy sygnalizacji. Przebudowa skrzyżowań obejmuje instalację na 45 skrzyżowaniach kamer monitoringu miejskiego zapewniających obserwowanie obszaru wewnątrz skrzyżowań i na ich wlotach oraz zapewnienie przesyłu obrazów z kamer do Centrum Sterowania Ruchem w ZDM Gliwice ul. Płowiecka 31 i systemu składowania danych. Instalację na 45 skrzyżowaniach punktów dostępowych IT do sieci WiMAX oraz siec zapasowej opartej na nieprzewodzącym impulsów elektrycznych medium transmisji o prędkości przesyłu danych minimum 4 x 1Gbit/s.
Wykonanie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń Centrum Sterowania Ruchem w budynku ZDM Gliwice przy ulicy Płowiecka 31 oraz dostawy wyposażenia dla 6 stanowisk operatorskich oraz urządzeń wizualizacji sterowania ruchem na skrzyżowaniach. Dostawę i uruchomienie serwerów oraz stanowisk operatorskich w Centrum Sterowania Ruchem w ZDM Gliwice.
Termin składania ofert upływa 1 lutego 2012 r. jedynym kryterium oceny ofert jest cena.