Cała treść

Przetarg na poznański ITS ogłoszony

ZDM w Poznaniu ogłosił przetarg na wykonanie systemu ITS.
Najważniejsze elementy inwestycji to: instalowanie sygnalizacji drogowej,
rozbudowa sieci światłowodowej, system kontroli ruchu pojazdów i komputerowy
system sterujący.

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienieu dodziałania w ruchu ulicznym miasta Poznania Systemu ITS. Zamówienie jest współfinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.3. Rozwój inteligentnych systemów transportowych.
W ramach Projektu przewiduje się między innymi:
– rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności światłowodowej sieci teletransmisyjnej. Rozbudowa istniejącej sieci szkieletowej MPLS oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci dostępowej Ethernet,
– opracowanie i wdrożenie modelu ruchu w sieci komunikacyjnej oraz
zaawansowanego technologicznie systemu zarządzania ruchem umożliwiającego krótkookresową predykcję stanów ruchu w sieci i inteligentne zarządzanie ruchem,
– realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści
– rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów
– dostawę i wdrożenie systemu zarządzanie flotą transportu publicznego
– zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji dla podróżnych
– dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: wideo detekcji, w tym rozpoznawania nr rejestracyjnych pojazdów, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, dostawę i instalację stacji sensorycznych,
– wymianę
części sterowników sygnalizacji ulicznej oraz konstrukcji wsporczych i latarni sygnalizacyjnych.
W przeciwieństwie do większości aktualnie realizowanych przetargów, w których jedynym kryteriów jest cena, w Poznaniu przy wyborze dostawcy systemu będą się też liczyły: ocena techniczna projektu i gwarancja. Oferty można zgłaszać do 13 lutego.