Cała treść

ITS dla Podhala uruchomiony

18 stycznia 2012r uruchomiono Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego. System rozpoczął swoje działanie w okresie wzmożonego ruchu turystycznego na Podhalu (Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem). To doskonały moment na sprawdzenie w praktyce realizacji idei rozproszenia ruchu w okresie, kiedy główna droga prowadząca z i do Zakopanego jest nadmiernie obciążona.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie opracował studium wykonalności projektu, który miałby za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach Podhala oraz zmniejszenie zatłoczenia na drogach w tym regionie.
Odnosząc się do wyników studium, krakowski ZDM opracował studium wykonalności projektu Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego i w drodze konkursu otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu. W 2011r w ramach procedury zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę systemu i 5 lipca 2011r. podpisano umowę na jego realizację.

Projekt Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego zakłada budowę systemu ITS, składającego się z sieci specjalistycznych urządzeń takich jak stacje monitorowania natężenia ruchu, stacje ostrzegania monitorujące warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacje monitoringu wizyjnego a także tablice informacji drogowej, połączonych ze sobą w centrum sterowania ruchem, pełniące także funkcje dystrybutora danych dla portalu internetowego funkcjonującemu w wielu wymiarach (internet, nawigacja GPS, radio, GSM), który służył będzie do przekazywania informacji użytkownikom dróg.
Integralną częścią systemu jest mobilne centrum nadzoru ruchu operujące bezpośrednio w terenie przekazując informacje do regionalnego centrum o sytuacji panującej na drogach.

Wdrożenie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego pozwala na stałe monitorowanie natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni dróg, zarządzanie ruchem oraz na bieżące informowanie użytkowników o warunkach panujących na drogach Podhala.

W okresie od lipca do grudnia 2011r. zostały wykonane następujące prace mające na celu budowę systemu:

  • umieszczenie na obszarze objętym projektem 60 autonomicznych stacji typu RTMS, którew czasie rzeczywistym prowadzą pomiar prędkości poruszania się pojazdów, klasyfikacji pojazdów oraz natężenia ruchu na odcinkach stworzonych przez stację RTMS. Stacje RTMS zasilane są z naturalnych źródeł energii – panele słoneczne oraz turbiny wiatrowe. Stacje RTMS posiadają wbudowaną kamerę, z której dostępny jest w czasie rzeczywistym podgląd na nawierzchnię dróg (obraz wideo lub sekwencje zdjęć)
  • umieszczenie na obszarze objętym projektem 10 stacji pogodowych analizujących warunki atmosferyczne oraz generujących ostrzeżenia dotyczące warunków pogodowych. Stacje posiadają funkcjonalność umożliwiającą pomiar temperatury powietrza, temperatury jezdni, prędkości i kierunku wiatru, przejrzystości powietrza oraz czujniki informujące o stanie nawierzchni i opadach.
  • umieszczenie na obszarze objętym projektem 41 stałych kamer IP – HD umożliwiających podgląd na drogi ( zdjęcia statyczne lub strumieniowa transmisja obrazu wideo), kamery posiadają promienniki podczerwieni umożliwiające prace w nocy oraz przy słabym oświetleniu.
  • umieszczenie na obszarze objętym projektem 3 specjalistyczne stacje monitoringu realizowane za pomocą kamer obrotowych (Poronin, Bukowina Tatrzańska, Chabówka)
    umieścił na obszarze objętym projektem 16 tablic informacji drogowej (VMS) między innymi 4 tablice w m. Zakopane, 2 tablice w m. Bukowina Tatrzańska, 2 tablice w m. Czarny Dunajec, 2 tablice w m. Jabłonka, 4 tablice w m. Nowy Targ, 1 tablice w m. Poronin, 1 tablica w m. Chabówka.
  • utworzenie w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Regionalne Centrum Nadzoru Ruchu Drogowego, do którego spływają dane ze wszystkich urządzeń umieszczonych na obszarze objętym projektem.
  • utworzenie Mobilne Centrum Nadzoru Ruchu w postaci samochodu terenowego wyposażonego w mobilne stacje RTMS, kamerę obrotową, stację meteorologiczną oraz specjalistyczny komputer umożliwiający pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych. Rolą Mobilnego Centrum jest prowadzenie działań bezpośrednio w terenie, jego funkcjonalność pozwala na rozwinięcie w terenie punktu dowodzenia i przejęcie sterowania systemem bezpośrednio w terenie.
Źródło: ZDW Kraków