Cała treść

Gambit 2012

W dniach 26-27 kwietnia 2012   odbędzie się Międzynarodowe Seminarium GAMBIT, którego tematem będzie teoria i praktyka stosowana w działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Hasłem przewodnim Seminarium GAMBIT 2012 będzie „Rola Polski w realizacji programu ONZ w dekadzie 2011-2020”.

Międzynarodowe Seminarium GAMBIT, odbywa się co dwa lata od 1996 r. Tematem pierwszego spotkania był projekt “Zintegrowanego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT’96”, zrealizowany ze środków Komitetu Badań Naukowych na zamówienie ówczesnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
Tegoroczna, 9. edycja będzie miała miejsce na Politechnice Gdańskiej w dniach 26-27 kwietnia 2012. W jej trakcie odbędzie się cykl seminariów na temat teorii i praktyki stosowanej w działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Hasłem przewodnim Seminarium GAMBIT 2012 będzie „Rola Polski w realizacji programu ONZ w dekadzie 2011-2020”. Polska przystąpiła do realizacji tego programu w dniu 11 maja ub. r. Wówczas Parlamentarny Zespół BRD złożył uroczystą deklarację wsparcia idei ONZ działaniami, które znalazły się na liście najważniejszych działań prewencyjnych w Polsce na najbliższe lata. Seminarium GAMBIT 2012 będzie więc okazją prezentacji inicjatyw podejmowanych i planowanych w tym zakresie w Polsce.
Podczas dwóch dni odbędzie się sześć sesji, w tym dwie plenarne („Dekada Działań na rzecz brd 2011-2020” i „Kierunki działań strategicznych w Polsce do roku 2020”) oraz cztery robocze („Rola badań naukowych w procesie poprawy brd”, „Partnerstwo w projektach bezpieczeństwa ruchu drogowego”, „Metody zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej”, „Nowe wyzwania w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego”).