Cała treść

105 pytań do gliwickiego ITS

ZDM w Gliwicach przesunął termin składania ofert do przetargu na rozbudowę systemu detekcji i modernizację sygnalizacji świetlnych.  Do zamawiającego wpłynęło 105 pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W efekcie udzielonych wyjaśnień konieczna była zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany w ogłoszeniu były na tyle istotne, że zaszła konieczność przedłużenia terminu składania ofert do 23 lutego.

Pierwotny termin składania ofert w przetargu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych Etap I część II” upłynął 1 lutego.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdecydował się na wydłużenie tego czasu. W dokumencie na stronie Urzędu czytamy: „W związku z udzielonymi 24.01.2012 r. wyjaśnieniami do specyfikacji  zamawiający w trybie art.12a ust.2 pkt.1 Pzp przesuwa termin składania ofert  na 23.02.2012 do godz. 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.”

– Wpłynęło do nas 105 pytań specyfikacji istotnych warunków zamówienia – mówi Paweł Pendziałek,  główny specjalista ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. – Niektóre nasze wyjaśnienia prowadziły do istotnych zmian treści ogłoszenia i zgodnie z art.12a ust.2 pkt.1 ustawy Pzp przesunęliśmy termin składania ofert ustawowe minimum, które wynosi 22 dni.

Przedłużenie terminu pozwoli wykonawcom uwzględnić w ofertach zmiany wynikające z naszych wyjaśnień. Liczba i treść pytań świadczą o bardzo dużym zainteresowaniu przetargiem.