Cała treść

Przetarg na SPP w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłosił przetarg na zbudowanie strefy płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie i wykonanie projektu oraz prowadzenie biura obsługującego SSP. Projekt powinien zostać zrealizowany w cztery lata, ale w kryteriach branych pod uwagę przy wyborze oferty obok ceny jest skrócenie czasu realizacji. Miasto przeznaczyło na ten cel 6,5 mln zł.

Za dwa lata Lublin dołączy do miast, w których parkowanie w centrum będzie płatne. Na początku lutego Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg, którego przedmiotem będzie utworzenie strefy płatnego parkowania. Realizacja inwestycji odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje prace takie jak opracowanie projektów: organizacji ruchu w SPP i lokalizacji urządzeń parkingowych, wyposażenia w parkomaty, oznakowanie strefy, drożenie i administrowanie usługami płatności za parkowanie oraz Wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie do sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniemSPP. W drugim etapie wykonawca będzie miał za zadanie prowadzenie biura SPP, zorganizowanie oraz prowadzenie systemu monitorowania i kontroli w strefie, obsługa, naprawy, konserwacja sprzętu oraz bieżące utrzymanie terenu płatnego parkowania.

Zgodnie z wymogami zamawiającego, w strefie płatnego parkowania będzie 90 parkomatów obsługiwanych przez siedmiu pracowników wyposażonych w przenośne urządzenia kontrolne. Koszt całej inwestycji został wyceniony na 6,5 mln zł, zaś czas jej realizacji na 48 miesięcy. Kryteria oceny ofert związane są z tymi parametrami – przy ocenie w 90 proc. będzie brana pod uwagę cena wykonania SPP, zaś w 10 proc. skrócenie czasu jej realizacji.