Cała treść

Kongres Drogowy 2012

26 kwietnia, na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbędzie się Kongres Drogowy 2012. Kwietniowe spotkanie będzie wydarzeniem, podczas którego przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej będą mogli spotkać się i dyskutować z reprezentantami firm wykonawczych działających w branży realizacji drogowych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Tegoroczna edycja Kongresu Drogowego odbędzie się na Stadionie Narodowym, zaproszenie do objęcia Patronatem Honorowym Kongresu Drogowego i uroczystego otwarcia imprezy otrzymał Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

W projekcie programu przewidywane są m.in. debaty poruszające aktualne zagadnienia takie jak: jakie straty ponosi polska gospodarka na skutek niezrealizowanych na czas inwestycji drogowych, jak inwestycje i środki UE oddziaływają na polski PKB, infrastruktura a rozwój regionów, czy Polska zdąży z realizacją kluczowych inwestycji w infrastrukturze drogowej przed zmniejszeniem środków z UE, czy czeka nas drogowa “dziura” inwestycyjna po 2012 r., czy i jak można jej uniknąć, czy większa rola partnerstwa prywatno – publicznego rozwiąże problem finansowania inwestycji infrastrukturalnych, skąd wziąć pieniądze na remonty dróg.

Organizatorem spotkania jest Polski Kongres Drogowy oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR, wydawca portalu rynekinfrastruktury.pl.

W skład Rady Programowej Kongresu Drogowego 2012 weszli: Adrian Furgalski, Przewodniczący, Dyrektor, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Andrzej Arendarski, Prezes, Krajowa Izba Gospodarcza, Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A., Prof. ndzw. SGH dr hab. Halina Brdulak, kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki, Jakub Faryś, Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Dr Stefan Góralczyk, Dyrektor, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A., Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu, Aleksander Kabziński, Prezes Zarządu, Polski Związek Producentów Kruszyw, Jakub Klimkiewicz, Wiceprzewodniczący, Dyrektor ds. programowych, Wydawnictwo RK, Michał Kobosko, Redaktor Naczelny Bloomberg Businessweek Polska, Zbigniew Kotlarek, Prezes, Polski Kongres Drogowy, Marek Litwin, Prezes, Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”, Bartłomiej Morzycki, Prezes Zarządu, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PriceWaterhouseCoopers, Leonard Palka, Przewodniczący, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Andrzej Patalas, Prezes Zarządu, Autostrada Wielkopolska SA, Prof. dr hab. Leszek Rafalski, Dyrektor, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, Katedra Polityki Transportowej, Uniwersytet Gdański, Jacek Sadowy, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Dariusz Słotwiński, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Marek Tramś, Prezes Zarządu, Związek Powiatów Polskich, Dr inż. Andrzej Wojciechowski, Dyrektor, Instytut Transportu Samochodowego.

Zaproszeni partnerzy merytoryczni to:  Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Związek Powiatów Polskich, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich.

(Źródło: PKD, Rynek Infrastruktury)