Cała treść

Korkonet w Płocku

W Płocku rozpoczyna się realizacja projektu: „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka w latach 2012 – 2015”. Dzięki systemowi złożonemu z 30 kamer rozmieszczonych na kilkunastu ulicach i skrzyżowaniach Płocczanie będą mogli on-line monitorować sytuację komunikacyjną w newralgicznych punktach miasta. O projekcie KorkoNET i innych inwestycjach związanych z ITS mówi Piotr Gryszpanowicz, dyrektor MZD w Płocku.

Plan Płocka z zaznaczonymi miejscami instalacji kamer

W polskich miastach coraz częściej powstają inteligentne systemy transportowe, których celem jest usprawnienie komunikacji samochodowej i miejskiej. W praktyce zwykle powstają systemy monitorowania ruchu, które przesyłają informacje o natężeniu ruchu do centrum zarządzania gdzie steruje się ruchem w sposób automatyczny, półautomatyczny czy ręczny. Niektóre systemy przewidują udostępnianie danych mieszkańcom miast, na przykład w formie graficznej, gdzie monitorowane ulice zaznaczone są kolorami określającymi wielkość ruchu, innym sposobem prezentacji jest umieszczanie zdjęć, które są aktualizowane co kilka minut. W Płocku realizowany jest projekt, któremu przyświeca idea odwrotna – powstaje system zbudowany przy użyciu trzydziestu kamer, z których obraz będzie dostępny w Internecie w trybie on-line dla mieszkańców miasta, zaś w przyszłości powstanie Centrum Zarządzania Ruchem, które będzie również korzystało z tego systemu. Pomysł udostępniania informacji w formie obrazu z kamer zainstalowanych w newralgicznych punktach miasta okazał się bardzo trafiony.

 

- Internetowa strona MZD na której były udostępniane obrazy z kamer miała100 tysięcy odwiedzin w miesiącu - powiedział Konrad Kozłowski.

– W okresie testowania pierwszych kamer Korkonetu w 2011 r., które prezentowały jedynie obrazy statyczne odświeżane co kilka sekund, system cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Płocka – powiedział Konrad Kozłowski, specjalista ds. informacji publicznej w MZD w Płocku. – Internetowa strona MZD na której były udostępniane obrazy z kamer notowała rekordową oglądalność sięgająca średnio około 100 tysięcy odwiedzin w miesiącu.

100 tys. wejść na stronę w 130-tysięcznym mieście mówi sam za siebie i może być wskazówką dla innych miast, jak dysponować informacjami zbieranymi w celu organizacji ruchu.

O projekcie płockiego Korkonetu i jego realizacji mówi Piotr Gryszpanowicz, dyrektor MZD w Płocku.

 

Artur Kostrzewa: Jak duże jest natężenie ruchu w Płocku?

Piotr Gryszpanowicz: Mamy w skali Polski statystycznie największa liczbę samochodów w przeliczeniu na mieszkańca, duży ruch tranzytowy drogami krajowymi 60 i 62. W zasadzie Korkonet wpisuje sie w naturalny sposób w program udrażniania miasta, choć z pewnością nie jako główne narzędzie. Podobnie jak pierwsza waga preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów, którą zainstalowaliśmy pod koniec 2011 r. na drodze nr 62. Kluczowym punktem programu udrażniania miasta będzie przebudowa skrzyżowań, którą chcemy przeprowadzić w wakacje 2012 r. oraz zrealizowanie strategicznych dla Płocka inwestycji drogowych, które już trwają lub rozpoczną się wiosną tego roku.

Mamy w skali Polski statystycznie największa liczbę samochodów w przeliczeniu na mieszkańca, duży ruch tranzytowy drogami krajowymi 60 i 62 - powiedział Piotr Gryszpanowicz

Artur Kostrzewa: Kiedy powstał pomysł stworzenia Korkonetu?

Piotr Gryszpanowicz: Idea stworzenia monitoringu wizyjnego newralgicznych skrzyżowań dostępnego dla mieszkańców i dziennikarzy rozgłośni radiowych narodziła sie na początku lata 2011 r. Wtedy też powstał pomysł, aby takie rozwiązanie nazwać Korkonetem. Każdy za pomocą sieci Internet, za pośrednictwem strony internetowej MZD, może zobaczyć aktualną sytuację na drogach w Płocku. Osoby, które nie dysponują Internetem lub są już w ruchu dzięki współpracy MZD z rozgłośniami radiowymi, będą mogły otrzymywać aktualne informacje o zakorkowanych ulicach. Dziennikarze radiowi, w krótkich wejściach antenowych będą ostrzegali, gdzie aktualnie jest korek w oparciu o obraz z kamer, a nie telefony od taksówkarzy czy systemy GPS. Takie rozwiązanie z systemem 6 kamer testowaliśmy od sierpnia do października 2011 r. Mimo, że obrazy z kamer były statyczne, odświeżane co 3-5 sekund, nasza strona internetowa cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Notowaliśmy ponad 100 tysięcy odwiedzin miesięcznie.

Artur Kostrzewa:  Kto był jego autorem i kto zrobił projekt?

Piotr Gryszpanowicz: Program udrażniania miasta jest koncepcją MZD stworzoną w oparciu o zespół pracowników z mojej inicjatywy. Program był także szeroko dyskutowany z Policją, Strażą Miejską, inżynierami ruchu spoza Płocka. Sporo cennych wskazówek i sugestii dotyczących propozycji zmian organizacji ruchu w mieście zgłosili mieszkańcy. My staraliśmy się zebrać pomysły, zabezpieczyć ich finansowanie i konsekwentnie, możliwie najszybciej zrealizować je w praktyce, bo jednym ze strategicznych celów MZD od połowy 2011 r. jest doprowadzenie do poprawy i usprawnienia komunikacji w Płocku.

Nowe sygnalizatory w Płocku

Artur Kostrzewa: Czy to jedyna inwestycja przewidziana dla poprawy komunikacji w mieście?

Piotr Gryszpanowicz: Korkonet jest jednym z punktów programu udrażniania miasta. Ma być w założeniu narzędziem służącym przede wszystkim mieszkańcom, a docelowo także inżynierom ruchu, kiedy uda sie stworzyć Centrum Zarządzania Ruchem. Prowadzimy też inne działania takie jak przeprowadzona w 2011 r. modernizacja sygnalizacji świetlnych, montaż sygnalizatorów wyświetlających czas pozostały do zmiany świateł, tzw. sekundniki. Na 2012 r. jest zaplanowana korekta wszystkich skrzyżowań na głównym ciągu komunikacyjnym miasta, polegająca na dobudowaniu lewoskrętów, prawoskrętów i zmiany organizacji ruchu w wielu newralgicznych punktach miasta. Do kwietnia ma zacząć działać Korkonet z trzydziestoma kamerami. Mamy zarezerwowane środki na te zadania.

Artur Kostrzewa:  Jak dokładnie wygląda sprawa finansowania? Z informacji wynika, że miasto płaci określoną kwotę rocznie, przez ile lat?

Piotr Gryszpanowicz: Umowa z firmą Petrotel została zawarta na okres 4 lat. W zakres umowy wchodzi dzierżawa systemu Korkonet umożliwiającego obserwację obrazów z kamer oraz publikowanie obrazów w publicznej sieci Internet, wykonanie, modernizacja i rekonfiguracja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na moście Solidarności, a także konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń monitoringu zlokalizowanych w obrębie mostu Solidarności, budynku Urzędu Miasta Płocka, systemu alarmowego oraz urządzeń do klimatyzacji sprzętu na moście. Roczny koszt to 129 tys. zł brutto. W skali 4 lat to łączna kwota 516,6 zł brutto. Do tej pory MZD wydawał jedynie na utrzymania monitoringu Mostu Solidarności 120 tysięcy zł rocznie. Przy niewielkim wzroście kosztów udało sie nam znacznie rozszerzyć zakres systemu monitoringu wizyjnego.

Obraz z kamery na skrzyżowaniu Chopina i Otolińskiej

Artur Kostrzewa: Kiedy dokonano modernizacji skrzyżowań, jaka część sygnalizacji w miescie została wymieniona lub zmodernizowana?

Piotr Gryszpanowicz: Modernizacja sygnalizatorów miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2011 r. Zostało wymienionych około 20 proc. sygnalizatorów w skali miasta. W ramach modernizacji sygnalizacji zostały zainstalowane nowoczesne latarnie sygnałowe typu lumiled wraz z ekranami kontrastowymi. Wykorzystane sterowniki dają dodatkowo możliwość koordynacji ruchu (tzw. zielona fala) na ciągu ulic Wyszogrodzka -Jachowicza – Kobylińskiego oraz ul. 1 Maja, a także umożliwiają obsługę dodatkowych relacji lewoskrętów w sygnalizacjach wielofazowych. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają obniżać jasność świecenia sygnalizatorów w godzinach nocnych. Dzięki modemowi GSM i oprogramowaniu są one objęte bezprzewodowym monitoringiem. Docelowo chcemy w Płocku stworzyć Centrum Zarządzania Ruchem. Na organizację tego centrum będziemy chcieli pozyskać środki zewnętrzne.

Artur Kostrzewa: Czy modernizacja została wykonana pod kątem właśnie współpracy z realizowanym Korkonetem?

Piotr Gryszpanowicz: Ideą, która nam przyświecała było usprawnienie ruchu w Płocku. Mamy w skali Polski statystycznie największa liczbę samochodów w przeliczeniu na mieszkańca, duży ruch tranzytowy drogami krajowymi 60 i 62. W zasadzie Korkonet wpisuje sie w naturalny sposób w program udrażniania miasta, choć z pewnością nie jako główne narzędzie. Podobnie jak pierwsza waga preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów, którą zainstalowaliśmy pod koniec 2011 r. na drodze nr 62. Kluczowym punktem programu udrażniania miasta będzie przebudowa skrzyżowań, którą chcemy przeprowadzić w wakacje 2012 r. oraz zrealizowanie strategicznych dla Płocka inwestycji drogowych, które już trwają lub rozpoczną się wiosną tego roku.

 

Informacje o Korkonecie

Płocki system „Korkonet” będzie obejmował docelowo 30 punktów kamerowych, z których każdy będzie składał się z cyfrowych kamer oraz dodatkowego, niezbędnego osprzętu transmisyjnego. Obraz z kamer systemu będzie prezentowany z prędkością nie mniejszą niż 12,5 kl/sekundę dla każdej z kamer (obraz dynamiczny). Obrazy będą udostępniane w formacie i rozdzielczości umożliwiającej ich publikację w publicznej sieci Internet w rozdzielczości minimum 640×480 pikseli. W ciągu dnia będzie możliwy odbiór obrazów kolorowych, w nocy czarno-białych. Dzięki systemowi kamer rozmieszczonych na kilkunastu ulicach i skrzyżowaniach płocczanie będą mogli on-line monitorować sytuację komunikacyjną w newralgicznych punktach miasta.

Udostępnianie obrazów z kamer systemu KORKONET następować będzie sukcesywnie w najbliższych tygodniach, w miarę powstawania poszczególnych punktów kamerowych. Ostateczny termin udostępnienia obrazów z wszystkich kamer to trzy miesiące od daty podpisania umowy.

 

Przedmiotem czteroletniej umowy między MZD a Petrotelem jest realizacja zadania „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka w latach 2012 – 2015”, w zakres którego wchodzi:

– dzierżawa systemu „KORKONET” umieszczonego na wyznaczonych odcinkach dróg miasta Płocka, umożliwiającego obserwację obrazów z kamer oraz publikowanie obrazów w publicznej sieci Internet,

– wykonanie modernizacji i rekonfiguracji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego przeprawy mostowej – „Mostu Solidarności”,

– konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń systemu monitoringu wizyjnego mostu zlokalizowanych w obrębie mostu oraz w budynku Urzędu Miasta Płocka, systemu alarmowego oraz urządzeń klimatyzacji sprzętu zainstalowanego w obrębie mostu.

Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania powyższych usług.