« Korkonet w Płocku

KONRAD KOZŁOWSKI 2 MZD PŁOCK

– Internetowa strona MZD na której były udostępniane obrazy z kamer miała100 tysięcy odwiedzin w miesiącu – powiedział Konrad Kozłowski.