« Korkonet w Płocku

mgr inż. Piotr Gryszpanowicz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku