« Doświetlane przejścia dla pieszych w Płocku

mzdd

od lewej: Cezary Lewandowski Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju i inwestycji, Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, Piotr Gryszpanowicz dyrektor MZD Płock.