Cała treść

Karta mazowiecka

Spółka Koleje Mazowieckie ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie systemu biletu elektronicznego wykonanego na karcie bezstykowej. Bilet taki będzie pełnił funkcję dotychczasowej 2-strefowej karty miejskiej oraz bilety okresowe stosowane w pociągach Kolei Mazowieckich poza dwoma pierwszymi strefami.

Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego pozwalającego kodować bilety Kolei Mazowieckich na kartach bezstykowych. Przetarg obejmuje m. in.: projekt techniczny systemu, budowę systemu informatycznego elektronicznego biletu “Karta Mazowiecka”, przygotowanie i dostarczenie nośnika elektronicznego kart SAM, przygotowanie oraz wyposażenie centrum obsługi klienta oraz punktów obsługi klienta, wyposażenie okienek kasowych w czytniki kart zbliżeniowych, utworzenie bazy danych, wdrożenie i serwisowanie systemu oraz szkolenia pracowników.

Zamówienie ma być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 180 dni od dnia podpisania umowy. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią: cena (80 proc.) oraz termin realizacji zamówienia (20 proc.). Oferty można składać do 20 lutego w siedzibie spółki.

(Źródło: Rynek Kolejowy)