Cała treść

V Polski Kongres ITS

V Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) odbędzie się w dniach 22-23 maja w Warszawie, w hotelu Marriot. Podobnie jak poprzednie edycje, tak i ta zgromadzi fachowców z sektora prywatnego oraz publicznego różnych branż, a także przedstawicieli świata nauki. Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie ITS Polska.

Tegoroczna edycja Kongresu ma szczególne znaczenia ze względu na niespotykaną dotychczas ilość wdrażanych dużych, zintegrowanych systemów ITS. Jest to ściśle związane z wielkością dofinansowania Unii Europejskiej dla polskich projektów. W samym tylko transporcie drogowym łączna suma środków przeznaczonych na ITS w kraju na lata 2007-2013 szacowana jest na 3 miliardy zł.
Tematyka Kongresu będzie obejmowała zintegrowane systemy zarządzania ruchem (zarówno tych w skali miasta, jak i kraju), systemy ITS w służbie transportu publicznego, pobór opłat, bezpieczeństwo, monitoring oraz ochronę mienia i osób. Poruszone zostaną również zagadnienia transportu intermodalnego oraz integracji systemów ITS w skali miasta, kraju i Unii Europejskiej. Planowana jest także dyskusja na temat standaryzacji ITS.

Kongres ITS wpisuje się na listę najważniejszych imprez branży transportowej, a spotkania stały się bez wątpienia czymś więcej niż tylko formą dzielenia się informacjami.

– Łączymy naukę i praktykę – powiedział Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA. –  Łączymy fachowców z sektora prywatnego i publicznego.  Łączymy wreszcie różne sektory nauki, techniki i przemysłu, od telekomunikacji, przez infrastrukturę informatyczną, aż po elektroniczne elementy wyposażenia dróg i pojazdów. Stanowimy wyjątkową branżę, a jednocześnie grono przyjaciół.
Podczas Kongresu zostaną wręczone nagrody „Lider ITS 2012”. W III edycji konkursu będą przyznane wyróżnienia w czterech kategoriach: najlepszy produkt, najlepsze wdrożenie, najlepsza praca badawczo-rozwojowa i najlepsza praca dyplomowa.
(Źródło: www.pkits.pl)