Cała treść

III edycja konkursu LIDER ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z PRZEGLAD-ITS.pl zapraszają  producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do kolejnej, trzeciej edycji konkursu LIDER ITS 2012. Podobnie jak  Dwie poprzednie edycje, w tym roku również konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Transportu.

 

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.
Przyznawana po raz trzeci statuetka LIDER ITS 2012 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2011 roku w czterech kategoriach:
– najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
– najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
– najlepsza praca badawczo–rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
– najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Tegoroczna, podobnie jak dwie poprzednie, została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury).

– Jestem przekonana, że konkurs pozwoli wyłonić i wyróżnić projekty zrealizowane w Polsce w 2011 r. dla branży ITS oraz podkreśli znaczenie implementacji inteligentnych systemów transportowych na polskich drogach – powiedziała Anna Nakonieczna, zastępca dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe można znaleźć tutaj