« Przecieranie szlaków

patryk_zakrzewski

System pracuje na drogach zarządzanych przez ZDW w Krakowie jak i przez GDDKiA. Wymagało to wypracowania porozumienia umożliwiające w ogóle działanie systemu. Musieliśmy przecierać szlaki, bo był to pierwszy taki projekt w Polsce.