Cała treść

Przetarg z jednym oferentem

W bemowskim magistracie zakończono zbieranie ofert na wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu systemu Bemowskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu Bemowskiego Roweru Miejskiego w taki sposób by klient nie ponosił kosztów przez pierwsze 20 minut wypożyczenia roweru. Do nieograniczonego przetargu stawiła się tylko jedna firma.

W Urzędzie Dzielnicowym Bemowo m.st. Warszawy ogłoszono przetarg na wykonanie systemu roweru miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu Bemowskiego Roweru Miejskiego (BMR) w taki sposób by klient nie ponosił kosztów przez pierwsze 20 minut wypożyczenia roweru. Do obowiązków wykonawcy należy: zapewnienie i ustawienie we wskazanych miejscach dziesięciu stacji rowerowych, z których każda może pomieścić co najmniej 15 rowerów, zapewnienie stałej dostępności co najmniej 100 rowerów w pełni sprawnych i gotowych do wypożyczania w systemie BRM, zapewnienie systemu informatycznego do obsługi i monitorowania BMR oraz uruchomienie i utrzymanie systemu.

To bardzo innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju, taki system rowerowy będzie nowością nie tylko dla mieszkańców Bemowa. Wygląda na to, że jest nowością również dla potencjalnych wykonawców – jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w bemowskim magistracie, do przetargu, który został zakończony w piątek 17 lutego zgłosiła się tylko jedna firma.