Cała treść

Grupy Robocze zaczynają pracę

W marcu rozpoczynają pracę Grupy Robocze powołane do opracowania dziewięciu specyfikacji technicznych standaryzujących przygotowania i realizację projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. Pierwsze trzy spotkania odbędą się w siedzibie GDDKiA w dniach 6, 7 i 9 marca.

21 lutego w siedzibie GDDKiA zostały podpisane umowy z ekspertami kluczowymi – liderami Grup Roboczych. Liderzy Grup Roboczych stają się w myśl umowy przedstawicielami GDDKiA. Zgodnie z planem, na początku marca odbędą się pierwsze spotkania. Najbliższe odbędą się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniach 6, 7 i 9 marca i będą dotyczyły następujących zagadnień:

– Zasady gromadzenia, archiwizacji i wykorzystania danych pozyskanych z KSZR (przewodniczący: prof. Piotr Olszewski)

– Architektura teletechnicznego powiązania urządzeo w systemach KSZR (przewodniczący: inż. Andrzej Kobuszewski)

– Aplikacje dedykowane do krótko i długo terminowych (15min, 30min,60min, 24godz) prognoz ruchu na podstawie danych archiwalnych oraz aktualnych z czasu rzeczywistego (prof. Wojciech Suchorzewski).

Komplet informacji o zakresach działania Grup Roboczych i ich przewodniczących są dostępne tutaj