Cała treść

Czujniki pracy urządzeń posypujących na drogach Wielkopolski

ZDW uruchamia nowoczesny system zarządzania drogami wojewódzkimi. Będzie to możliwe dzięki europejskim pieniądzom, które dziś przekazał w imieniu władz samorządowych wicemarszałek Roman Ciepiela.

Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z pomocą pieniędzy europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja ma na celu informatyzację procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową.
I tak rozbudowany zostanie wdrożony jeszcze w 2007 r. system zarządzania zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich. ZDW planuje zakupić nowoczesne czujniki pracy urządzeń posypujących i kamery rejestrujące pracę pojazdów Zarządu Utrzymania Dróg.
Ułatwieniem dla pracowników prowadzących działania na drodze ma być system dokumentacji elektronicznej. Ułatwią one zarządzanie wykonywanymi czynnościami i organizację pracy z wykorzystaniem technologii GPS.
Wydział Geodezyjno Wywłaszczeniowy będzie korzystał  z kolei z elektronicznego systemu ewidencji, który zgromadzi dane dotyczące działek stanowiących pas drogowy i działek przyległych.

Źródło: wielkopolska.pl