Cała treść

Przeciwdziałać niszczeniu płockich dróg

Od grudnia 2011 działa w Płocku pierwsze nowoczesne urządzenie do preselekcyjnego ważenia pojazdów skutecznie eliminuje przeciążone samochody.

W 2012 r. kolejna waga systemu preselekcyjnego ważenia pojawi się na Trasie ks. J. Popiełuszki przed Mostem Solidarności. Powstaną także nowe zatoki do stacjonarnego ważenia pojazdów. Wszystko, aby ograniczyć a w konsekwencji wyeliminować pojazdy niszczące płockie drogi.

Największy problem związany z transportem ciężkim to degradacja dróg. Koleinowanie nawierzchni przez przeciążane pojazdy to najbardziej widoczny i odczuwalny skutek dla przeciętnego użytkownika drogi. Dla właściciela i zarządcy drogi remont zdewastowanej nawierzchni to jedna z najbardziej kosztownych inwestycji. Według specjalistów, jeden nadmiernie załadowany pojazd ciężarowy działa na drogę tak jak 16 tysięcy samochodów osobowych. Na konferencji PROJEKT ISKIP – NOWOCZESNY SYSTEM IDENTYFIKACJI POJAZDÓW, która odbyła się w warszawskim Domu Technika NOT w grudniu 2010 r.   przedstawiono zatrważające dane Inspekcji Transportu Drogowego. Wynikało z nich, że co trzeci samochód ciężarowy w Polsce jest przeciążony od 10 proc. nawet do 50 proc. Przeładowany pojazd powoduje efekt niszczący nawierzchnię od 20 do 400 razy większy w porównaniu z tym o prawidłowej wadze. Przy średnim przeciążeniu rzędu 20 proc. i założeniu, że takie samochody stanowią 1/3 ogółu pojazdów ciężkich żywotność drogi ulega znacznemu skróceniu. W praktyce oznacza to, że w skrajnych przypadkach drogę trzeba remontować nie co 10, a co 3 lata!

Użytkowanie od grudnia 2011 wagi do preselekcyjnego ważenia pojazdów zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na drodze krajowej 62 pozwoliło Inspekcji Transportu Drogowego skutecznie eliminować nieuczciwych przewoźników, a Miejskiemu Zarządowi Dróg dało precyzyjne dane na temat natężenia ruchu w tej części miasta. Dane jednoznacznie pokazały skalę problemów związanych z przeładowywaniem pojazdów ciężarowych i funkcjonowaniem ruchu tranzytowego w granicach administracyjnych miasta. Za pośrednictwem preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów sprawdzano nie tylko parametr dopuszczalnych mas czy nacisków osi. System pozwolił sprawdzić, czy samochód nie przekroczył parametru długości oraz prędkość z jaką się porusza.

Do momentu zainstalowania wagi do preselekcyjnego ważenia pojazdów MZD nie dysponował aż tak precyzyjnymi i szczegółowymi danymi na temat natężenia ruchu w Płocku. Ostatni generalny pomiaru ruchu został przeprowadzony w okolicach wagi na ul. Wyszogrodzkiej w 2010r. (punkt SDR w Cekanowie). Wykazał, że w ciągu doby przejeżdżało w tym miejscu około 1,4 tys. pojazdów ciężarowych (ciągniki siodłowe z naczepami i pojazdy  ciężarowe) i 978 pojazdów dostawczych. Dzięki wadze i nowoczesnemu oprogramowaniu przygotowanemu przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów do monitorowania ruchu, MZD dysponuje obecnie szczegółowymi danymi na temat natężenia ruchu w ciągu każdej doby od momentu uruchomienia urządzenia. W pierwszym dniu funkcjonowania wagi 8 grudnia 2011 r. (faza testów, przed oficjalnym oddaniem urządzenia do użytkowania, kierowcy nie wiedzieli o działaniu wagi) zostało zarejestrowanych 1780 pojazdów ciężarowych i 1310 pojazdów dostawczych w ciągu doby. Łatwo zauważyć, że w ciągu roku ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych tylko w tym miejscu zwiększył się o około 35 proc. Ten wzrost natężenia ruchu w Płocku, a zwłaszcza w kategorii pojazdów dostawczych, był najprawdopodobniej spowodowany wprowadzeniem elektronicznego systemu opłat ViaTOLL w lipcu 2011 r. na drodze krajowej nr 7 w okolicach Warszawy. Wraz z wprowadzeniem elektronicznego poboru opłat za przejazd drogami krajowymi samochodów powyżej 3,5t transport ciężki przeniósł się na bezpłatne drogi samorządowe – wojewódzkie, powiatowe i gminne – także do Płocka. W konsekwencji zagraża to bezpieczeństwu ruchu i powoduje dewastację dróg nie przystosowanych do takich obciążeń. To nowy, poważny problem, na który wskazuje od jesieni 2011 r. wielu samorządowców w całym kraju.

W Płocku od momentu uruchomienia wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów i wprowadzeniu częstych kontroli ITD w ciągu trzech miesięcy został zanotowany znaczący spadek natężenia ruchu pojazdów ciężarowych i dostawczych. Liczba rejestrowanych pojazdów ciężarowych i dostawczych w lutym 2012 spadła o 35% w stosunku do grudnia 2011, czyli praktycznie do poziomu z grudnia 2010 r. (np. 22 lutego zarejestrowano 1400 pojazdów ciężarowych (ciągniki siodłowe z naczepami i pojazdy  ciężarowe i 980 pojazdów dostawczych).

Szczegółowa analiza danych od momentu uruchomienia wagi do preselekcyjnego ważenia pojazdów dała także precyzyjny obraz natężenia ruchu najbardziej przeciążonych pojazdów. MZD odnotowuje w ciągu miesiąca przejazd średnio 80 pojazdów w kategorii pojazdów ekstremalnie przeciążonych (masa całkowita powyżej 44t) w obu kierunkach, a w kategorii masa całkowita 42t÷44t średnio 200 pojazdów w obu kierunkach (norma dla tej klasy drogi to max. 40t). Proporcje pojazdów jadących do Płocka w stosunku do wyjeżdżających z Płocka oscylują w zakresie 3:1. W kategorii obciążenie osi powyżej 14t odnotowujemy średnio 45 pojazdów w miesiącu, a w kategorii 12÷14t średnio 430 pojazdów (norma to max. 10t). Proporcje w tej kategorii pojazdów jadących do Płocka w stosunku do wyjeżdżających z Płocka oscylują w zakresie 2:1.

Już pierwsze miesiące użytkowania preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów pokazały, że jest to inwestycja celowa. Od momentu wprowadzenia preselekcji w Płocku w ciągu 3 miesięcy liczba przeciążonych pojazdów w 2012 r spadła w porównaniu do grudnia 2011 o 10%. Urządzenie wraz z oprogramowaniem jest nie tylko doskonałym urządzeniem badawczym dla IBDiM i MZD. Pełni także funkcje prewencyjną, a dla ITD jest znacznym ułatwieniem do prowadzenia precyzyjnej selekcji i typowania do kontroli pojazdów przeciążonych.

W ramach realizowania strategii zabezpieczającej płockie drogi przed degradacją, wiosną 2012 r. powstanie we współpracy MZD i IBDiM kolejna waga systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie ks. J. Popiełuszki przed Mostem Solidarności na południowym wjeździe do Płocka na drogach krajowych nr 60 i 62. Na realizację tego zadania są już zabezpieczone w budżetach odpowiednie środki. Trzecia waga jest przewidziana na północnym wjeździe do Płocka na planowanej trasie łączącej rondo Wojska Polskiego z rondem w Boryszewie. W 2012 r. powstaną także dwie nowe zatoki do stacjonarnego ważenia pojazdów przez uprawnione służby (ul. Wyszogrodzka, Trasa Popiełuszki). Pozwoli to usprawnić i uszczelnić kontrole bez konieczności prowadzenia przeciążonych pojazdów na zalegalizowaną wagę na ul. Dobrzykowskiej. Wszystko, aby ograniczyć a w konsekwencji wyeliminować przeładowane pojazdy niszczące płockie drogi.