Cała treść

Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie – fotorelacja

W dniach 22 i 23 marca odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie ITS POLSKA i GDDKiA seminarium połączone ze zwiedzaniem pt. „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie”.  Poniżej zamieszczamy fotorelację z imprezy.

Rejestracja gości zaczęła się już 2 godziny przed rozpoczęciem seminarium.

Honory organizatora pełniła Ania Dembińska widoczna dobrze na poprzednim zdjęciu oraz sam prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA, Marek Litwin.

Cykl prezentacji rozpoczął Przemysław Rzeźniewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Autostrady w Polsce: kolorem czarnym zaznaczone już istniejące, czerwonym będące w budowie, żółtym - planowane.

 

Krystian Warda z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawiał postęp prac Komisji Europejskiej nad normami w sprawie ram wdrażania ITS.

Po każdej prezentacji z sali padały pytania...

 

...na które odpowiadali nie zawsze tylko prezenterzy.

Krzysztof Gorzkowski z Kapscha przypomniał, że w 2018 r. viaToll obejmie 7 tys. km dróg krajowych i z racji swoich możliwości mógłby być bardzo funkcjonalnym narzędziem w krajowym ITS-ie.

 

Również on musiał odpowiadać na pytania z sali.

 

Sławomir Daniek z Trax Elektronik opowiadał o nowatorskich rozwiązaniach ITS w systemach osłony meteorologicznej i zarządzana ruchem. Na pytania odpowiadał razem z prezesem firmy - Andrzejem Morycem.

 

Pierwszy dzień spotkania zakończyła kolacja w restauracji hotelowej.

 

Drugiego dnia zwiedzano strykowskie Centrum Zarządzania Ruchem

 

Ostatnim punktem programu seminarium była wycieczka na będący jeszcze w budowie węzeł autostradowy łączący A1 i A2