« Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie – fotorelacja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krystian Warda z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawiał postęp prac Komisji Europejskiej nad normami w sprawie ram wdrażania ITS