Cała treść

17 oferentów na poznański ITS

29 marca upłynął termin składania ofert na realizacje poznańskiego projektu “Realizacja Projektu Systemu ITS Poznań”. Do przetargu stanęło aż 17 oferentów!

Po dwukrotnych przesunięciach terminu zakończenia składania ofert, 29 marca ogłoszono zamknięcie listy oferentów, którzy ubiegają się o wykonanie poznańskiego ITS. W przetargu wzięło udział aż 17 firm w tym: Aeronaval de Constructiones e Instlationes, Affiliated, Alpine-Energie Polska, Asseco, Kapsch, LG CNS, SiemensQumak-Sekom, Thales, Wasko, konsorcja na których czele stoją firmy: Alcatel-Lucent,  Atrem, AstaBud, Peek Traffic, Sprint, Torpo, UTI.

Całkowita wartość projektu: 103 096,5 mln zł, z czego wydatki kwalifikowane: 93,9 mln zł a planowana wartość dotacji: 79,8 mln zł (85 proc.).
Wdrożenie systemu zrealizowane będzie w południowo–zachodniej części miasta, tj. na obszarze ograniczonym ulicami Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowską oraz zachodnią granicą miasta. Planowany termin zakończenia prac: IV kwartał 2014 roku.