Cała treść

Kolejny terminal intermodalny z wsparciem z UE

„Modernizacja Terminalu BCT w Gdyni dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych” to kolejny projekt, który otrzyma unijne wsparcie w ramach PO IiŚ. Umowa o dofinansowanie dla tej inwestycji została podpisana 29 marca 2012 roku.

Przedsięwzięcie, którego beneficjentem jest BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Spółka z o.o. może liczyć na blisko 53,9 mln zł dofinansowania z UE. Celem projektu jest przebudowa terminalu kontenerowego BCT oraz zwiększenie przewozów intermodalnych. Projekt obejmuje zakup m.in.: 2 suwnic nabrzeżowych, 2 suwnic placowych, 2 suwnic kolejowych, 2 wozów kontenerowych wysięgnikowych czy 6 ciągników terminalowych. W ramach modernizacji terminalu zostaną także przebudowane nawierzchnie betonowe, rozbudowane stanowiska kontenerów chłodzonych oraz zostanie unowocześniony system łączności bezprzewodowej na terenie BCT. Ponadto dofinansowane będą: system pozycjonowania kontenerów DGPS czy system bookingów dla linii żeglugowych.

Inwestycja może być realizowana dzięki współfinansowaniu z budżetu Funduszu Spójności, w ramach działania 7.4. Rozwój transportu intermodalnego (PO IiŚ). Planowany całkowity koszt jej realizacji to 188,6 mln zł.

Źródło: CUPT