« System sterowania ruchem „ImFlow” nagrodzony na Intertraffic 2012

Winners Innovation Award 2012