Cała treść

Przetarg w Piotrkowie rozstrzynięty

W Piotrkowie Trybunalskim został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Krakowskie Przedmieście, S. Żeromskiego, Przedborskiej i Śląskiej. Każda z czterech złożonych ofert opiewała na kwotą mniejszą od tej, którą Urząd Miasta planował przeznaczyć na inwestycję, tj. około 3,8 mln zł. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego.

Piotrkowski magistrat ogłosił 13 marca przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Krakowskie Przedmieście, S. Żeromskiego, Przedborskiej i Śląskiej. Po remoncie całkowicie zmieni się organizacja ruchu w tej części miasta. To za sprawą dwóch tzw. „bliźniaczych” rond, które zastąpią dotychczasowe skrzyżowanie. Oferty były składane do 26 marca.
Do przetargu na przebudowę skrzyżowania ulic Krakowskie Przedmieście, S. Żeromskiego, Przedborskiej i Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim stanęły 4 firmy. Każda z ofert opiewała na kwotą mniejszą od tej, którą Urząd Miasta planował przeznaczyć na inwestycję, tj. około 3,8 mln zł. Do przetargu stanęły firmy: Planeta sp. z o.o. z Warszawy – 3,1 mln zł, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego – 2,47 mln zł, Skanska z Warszawy – 3 mln zł, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” SA – 2,53 mln zł. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dokumentacji dokonała oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Decyzję ogłoszono 12 kwietnia. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Firma ma czas do października br. na zakończenie inwestycji.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego, Krakowskie Przedmieście, Śląska, Przedborska jest drugą inwestycją wykonywaną w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim”. Pierwsza inwestycja, czyli budowa ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia zakończyła się w czerwcu 2011.
Miasto przeznaczyło na przebudowę tych dwóch dużych skrzyżowań (powstaną 3 ronda) tylko 2,2 mln zł. Resztę, czyli blisko 7,3 mln zł dołoży nam Unia, dzięki pozyskaniu przez Urząd pieniędzy z Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. W związku z tym, że finalne kwoty inwestycji będą niższe od zakładanych, również ostateczne kwoty, jakie wyda miasto i otrzyma z funduszy unijnych będą mniejsze.

Źródło: piotrkow.pl