Cała treść

Inwestycje drogowe w Gliwicach

W tym roku na remonty ulic, chodników i miejsc postojowych w Gliwicach
zarezerwowano prawie 11 mln zł. Poza tym około 5 mln zł zostanie wydane na
bieżące naprawy – utrzymanie nawierzchni dróg i chodników w należytym stanie
technicznym oraz oczyszczanie rowów.

Ponadto do końca wakacji powinna zakończyć się budowa estakady nad torami
kolejowymi, łączącej ulice Portową z Perseusza. Obecnie powstają nasypy
dojazdowe, potem będą budowane jezdnie, chodniki i ścieżka rowerowa.
W ciągu
miesiąca powinna rozpocząć się przebudowa mostu na Kanale Gliwickim w ciągu ul.
Staromiejskiej w Łabędach. Inwestycja warta około 1 mln zł ma zostać
sfinalizowana jesienią. Na ten rok zaplanowano także m.in. zbudowanie chodników
i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej – na 3-kilometrowym odcinku od ul.
Kopalnianej do szybu. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo osób zatrudnionych
w pobliskich firmach.

Rozbudowywany będzie też inteligentny system sterowania sygnalizacją świetlną
na skrzyżowaniach. Pozwoli to na zmniejszenie korków w godzinach szczytu
komunikacyjnego i usprawni przejazd przez śródmiejskie ulice.
Rozważane jest
przedłużenie ul. Andromedy o kilkusetmetrowy odcinek łączący ulice Toszecką i
Pionierów – ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Niedługo
może ruszyć także projektowanie nowego łącznika drogowego pomiędzy ulicami Na
Piasku i Tarnogórską – poprzez tunel przebiegający pod torami kolejowymi.

Natomiast firma Selgros, przy okazji realizacji swojej inwestycji, buduje
rondo na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej, Bohaterów Getta Warszawskiego, Składowej
i Warszawskiej oraz przebudowuje układ drogowy w sąsiedztwie wznoszonej hali
SELGROS Cash & Carry. W tym roku powinna także ruszyć budowa gliwickiej
części Drogowej Trasy Średnicowej, realizowana przez DTŚ SA, a finansowana w
przeważającej części ze środków zewnętrznych.

Źródło: edroga.pl, UM Gliwice