Cała treść

Z mapy drogowej Bydgoszczy zniknie „czarny punkt”

13 kwietnia br. miedzy bydgoskim magistratem a CUPT została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Budowa skrzyżowania DK80 – ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa. Koszt inwestycji to 5,7 mln., zaś unijne dofinansowanie w ramach działania 8.1 wyniesie 3,3 mln zł.

Projekt Budowa skrzyżowania DK80 – ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa jest pierwszym etapem budowy Zachodniej Obwodnicy Śródmieścia Bydgoszczy. Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest na styku dzielnic Flisy i Czyżkówko.

Realizacja inwestycji podyktowana jest natychmiastową potrzebą zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwagi na dużą liczbę wypadków na ulicy Grunwaldzkiej (droga krajowa), która na drogowej mapie Bydgoszczy oznakowana jest jako „czarny punkt”.

Działania polegające na budowie oraz przebudowie nawierzchni drogowych, rozbudowie kanalizacji deszczowej i instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Deszczowej, a także przebudowie i zabezpieczeniu oświetlenia ulicznego, urządzeń energetycznych, sieci teletechnicznych i gazowych, bezpośrednio wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa. Rzeczywisty wpływ na zmianę postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego miało wyposażenie drogi krajowej nr 80 w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu tj. sygnalizację świetlną wraz z sygnalizatorami akustycznymi dla pieszych oraz umieszczenie na skrzyżowaniu wideo detektorów w systemach Rack Vision.

Budowa skrzyżowania usprawni połączenia o charakterze międzyregionalnym, pozwoli na stworzenie dogodnego połączenia pomiędzy drogami krajowymi nr 80 i 25, tym samym odciążając ul. Grunwaldzką oraz ul. Nad Torem i zwiększając bezpieczeństwo na tych ulicach.

Całkowity koszt realizacji projektu wyłonionego w konkursie dla działania 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego wynosi 5 742 057 PLN, zaś dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 300 674 PLN.

Źródło: CUPT