Cała treść

Konferencja Gambit w Gdańsku

Jutro, 26 kwietnia rozpoczyna się 2-dniowe Międzynarodowe Seminarium GAMBIT, którego tematem będzie teoria i praktyka stosowana w działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Hasłem przewodnim Seminarium GAMBIT 2012 będzie „Rola Polski w realizacji programu ONZ w dekadzie 2011-2020”.

Tegoroczna, 9. edycja będzie miała miejsce na Politechnice Gdańskiej w dniach 26-27 kwietnia 2012. W jej trakcie odbędzie się cykl seminariów na temat teorii i praktyki stosowanej w działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Hasłem przewodnim Seminarium GAMBIT 2012 będzie „Rola Polski w realizacji programu ONZ w dekadzie 2011-2020”. Polska przystąpiła do realizacji tego programu w dniu 11 maja ub. r. Wówczas Parlamentarny Zespół BRD złożył uroczystą deklarację wsparcia idei ONZ działaniami, które znalazły się na liście najważniejszych działań prewencyjnych w Polsce na najbliższe lata. Seminarium GAMBIT 2012 będzie więc okazją prezentacji inicjatyw podejmowanych i planowanych w tym zakresie w Polsce.

Konferencja rozpocznie się 26 kwietnia o godz. 10 w Auli PG, zakończy 27 kwietnia  o 15:30 obiadem na Dziedzińcu Północnym PG. Program imprezy złoży się z sześciu sesji.
Dzień pierwszy:
„Dekada działań na rzecz brd 2011-2020” – Przewodniczący: R. Krystek
„Kierunki działań strategicznych w Polsce do roku 2020”Przewodniczący: L. Michalski
„Metody zarządzania bezpieczeństweminfrastruktury drogowej”Przewodniczący: K. Jamroz
Dzień drugi:
„Partnerstwo w projektachbezpieczeństwa ruchu drogowego”Przewodniczący: J. Żukowska
„Rola badań naukowych w procesie w poprawy brd”Przewodniczący: S. Gaca
„Nowe wyzwania w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego”Przewodniczący: J. Oskarbski.

Międzynarodowe Seminarium GAMBIT odbywa się co dwa lata od 1996 r. Tematem pierwszego spotkania był projekt „Zintegrowanego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT’96″, zrealizowany ze środków Komitetu Badań Naukowych na zamówienie ówczesnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.