Cała treść

W wakacje MZD przebuduje 20 skrzyżowań

Latem zostanie przebudowanych w Płocku blisko 20 głównych skrzyżowań. Przebudowane będą skrzyżowania w ciągu Wyszogrodzka – Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego, a także skrzyżowania na Podolszycach. Pojawią się nowe ronda, zostaną zrobione prawo- i lewoskręty oraz nowe nawrotki. Al. Jachowicza od ul. Pięknej do Piłsudskiego w kierunku Podolszyc będą trzypasmowe.

Skrzyżowanie wyszogrodzka - Armii Krajowej - Jana Pawła II przy Mazovi

Do końca maja MZD planuje uzyskać niezbędne pozwolenia, następnie wyłonić wykonawców, tak żeby prace rozpocząć najszybciej jak będzie to tylko możliwe (początek wakacji). Zakres i skala prac na głównej arterii komunikacyjnej miasta spowoduje w wakacje poważne utrudnienia w ruchu na terenie Płocka mimo tego, że prace będą prowadzone w systemie dwuzmianowym oraz w weekendy. Do tego dochodzą trwające inwestycje drogowe: przebudowa ul. Targowej, Otolińskiej, Granicznej, Obrońców Płocka 1920 r. (od maja do października). W maju roboty drogowe rozpoczną się także na ul. Sienkiewicza, a po ich zakończeniu w czerwcu na ul. Kolegialnej. Dojdzie tam do budowy ciepłociągu przez Fortum, swoje prace przy wodociągu wykonają Wodociągi Płockie, a na koniec MZD dokona wymiany nawierzchni asfaltowej. Także latem rozpocznie się remont ul. Dobrzykowskiej (od ronda do granic miasta) oraz ul. Bielskiej (od przejazdu kolejowego do granic miasta). Zmiany będą też miały miejsce w płockich Podolszycach, na ul. Armii Krajowej oraz Jana Pawła II.

Modernizacja skrzyżowań nastąpi także w Al. Piłsudskiego, Al. Jachowicza i Al. Kobylińskiego. Na wszystkich skrzyżowaniach zostaną wybudowane nowe prawo- lub lewoskręty. W niektórych przypadkach będą to podwójne pasy ruchu do skręcania w lewo (Al. Kilińskiego w Al. Jachowicza oraz z ul. Łukasiewicza w Al. Kobylińskiego). Wydłużony zostanie prawoskręt z Al. Kobylińskiego w ul. Łukasiewicza. Al. Jachowicza na dłuższym odcinku w kierunku Podolszyc będzie trzypasmowa. Po przebudowie trzy pasy ruchu na Al. Jachowicza, zamiast dwóch, będą zaczynać się w rejonie ul. Pięknej i poprowadzą kierowców aż do trzypasmowej Al. Piłsudskiego. Zostanie dobudowany nowy prawoskręt z Al. Jachowicza w Al. Kilińskiego wraz z zatoką autobusową.