Cała treść

Znamy już wyniki III edycji konkursu ‘’Lider ITS’’ 2012 !

Jury konkursu wytypowało już  najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2012. Rozdanie nagród odbędzie się pierwszego dnia V Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wsparciem sponsorskim HP.  

W tym roku odbędzie się już trzecia edycja konkursu ‘’Lider ITS” 2012. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem kongresu.  Jury konkursu w składzie : prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska) – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska), prof. Wojciech Wawrzyński (Politechnika Warszawska), dr inż. Izabella Mitraszewska (Instytut Transportu Samochodowego) , dr inż. Marek Litwin (ITS POLSKA), dr inż. Jacek Oskarbski (Politechnika Gdańska), mgr inż. Marek Rolla (GDDKiA) oraz mgr Piotr Krukowski (ZDiUM Wrocław) wyłoniła 5 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 8 wyróżnionych.
Lider ITS 2012 w kategorii ”Najlepszy Produkt”: Neurosoft i Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Wyróżnienie: APM i Synchrogop,
Lider ITS 2012 w kategorii ”Najlepsze Wdrożenie”: ZDW w Krakowie,
Wyróżnienie: Urząd Miejski w Białymstoku,
Lider ITS 2012 w kategorii ”Najlepsza Praca Badawcza”: dr inż. Grzegorz Sabak (Wojskowa Akademia Techniczna),
Wyróżnienie: Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Łączności  oraz Automex,
Lider ITS 2012 w kategorii ”Najlepsza Praca Dyplomowa” : Beata Osińska (Politechnika Warszawska),
Wyróżnienie: Barbara Spólnicka i Tomasz Palak (Politechnika Warszawska).

Wręczenie statuetek LIDER ITS, dyplomów oraz nagród odbędzie 22 maja 2012 r. podczas gali wieczornej w czasie V Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych w Muzeum Techniki (PKiN, Warszawa).