Cała treść

Sieć Krajowych Stowarzyszeń ITS w gościnie u ITS Dennmark

W dniach 26-27 kwietnia br. odbyło się w Kopenhadze dwudniowe spotkanie Sieci Krajowych Stowarzyszeń ITS (ang. Network of National ITS Associations) zorganizowane przez ITS Dennmark. Już pierwszego dnia wzięło w nim udział około 100 uczestników zarówno z Danii jak i całej Europy.

Spotkanie członków Sieci Krajowych Stowarzyszeń ITS, Kopenhaga 26-27 kwietnia 2012r.

Podczas spotkania odbyło się wiele ciekawych dyskusji i prezentacji, w których wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego.
Pierwszego dnia spotkania zorganizowano warsztaty, które składały się z trzech równoległych paneli dotyczących:
–              transportu intermodalnego;
–              opłat drogowych;
–              zarządzania ruchem miejskim.
Słuchacze sesji poświęconej  transportowi intermodalnemu zapoznali się ze  sposobami planowania podróży w Danii, a także z kwestiami multimodalnego systemu transportowego  w Czechach. Uczestnicy sesji dotyczącej poboru opłat  drogowych  mogli posłuchać wykładów na temat elektronicznego systemu pobierania opłat w Czechach, monitorowania za pomocą systemu GPS samochodów ciężarowych poruszających się po terenie Słowacji,  jak również zapoznać  się z duńskim  podejściem do interoperacyjnych rozwiązań. Wreszcie podczas wykładów odbywających się w ramach sesji Zarządzanie Ruchem Miejskim obyły się liczne prezentacje poruszające takie kwestie jak interoperacyjność danych związanych z zarządzaniem ruchem drogowym oraz wykorzystaniem łączności Bluetooth w miejskiej mobilności.
Drugiego dnia  odbyło się posiedzenie plenarne, podczas którego ponownie wybrano Jennie Martin na przewodniczącą ITS National oraz zatwierdzono członkostwo ITS Litwa (obecnie sieć krajowych stowarzyszeń ITS posiada 27 członków z całej Europy).  W spotkaniu wzięło udział 15 członków krajowych stowarzyszeń ITS. W dalszej części spotkania poruszono kwestie działań wspomagających wdrażanie Dyrektywy ITS.
Następne spotkanie, którego gospodarzem będzie ITS Ireland obędzie w dniach 8-9 listopada br. w Dublinie.