« Elektromobilność w nurcie zrównoważonego rozwoju

System samochodu publicznego – AUTOLIB

Paryski system samochodu publicznego – AUTOLIB