« Elektromobilność w nurcie zrównoważonego rozwoju

System samochodu publicznego – AUTOLIBDSC00281a

Paryski system samochodu publicznego – AUTOLIB