Cała treść

Trójmiejski transport miejski z blisko 500 mln zł dofinansowania

14 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”. Faza II – realizacja przedsięwzięcia”.

Inwestycja o wartości 893 mln zł polega na budowie nowoczesnej linii kolejowej dedykowanej dla ruchu pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym,
o długości 16 km. Będzie łączyć dzielnice Gdańska, przez które biegnie, tj.: Strzyża, Niedźwiednik, Brętowo, Jasień, Kiełpinek, Matarnia oraz Port Lotniczy.

Linia kolejową będzie linią dwutorową. Na trasie znajdzie się 8 przystanków i 1 stacja techniczna, a także m.in. obiekty kubaturowe i inżynieryjne oraz  urządzenia SRK.

Planowane połączenie będzie konkurencyjne w stosunku do transportu drogowego zbiorowego i indywidualnego oraz będzie podstawą rozwoju nowych połączeń aglomeracyjnych (w kierunku Gdyni) i regionalnych (w kierunku subregionu Kaszub). Dzięki realizacji przedsięwzięcia powstanie system transportu publicznego łączącego Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy, co umożliwi dotarcie z obu miast do lotniska w nieco ponad 20 minut.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach VII osi priorytetowej – „Transport przyjazny środowisku” POIiŚ, której głównym celem jest zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków.

Źródło: CUPT