Cała treść

V Kongres ITS POLSKA już za 5 dni

W dniach 22-23 maja odbędzie się V Polski Kongres ITS w hotelu Marriott w Warszawie. Weźmie w nim udział ok. 200 osób. Podczas tegorocznej edycji kongresu odbędzie się debata zorganizowana wspólnie przez Dziennik Gazeta Prawna i Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Już w przyszłym tygodni odbędzie się V Polski Kongres ITS. Poniżej zamieszczamy program imprezy. Podczas tegorocznej edycji kongresu, obok sesji merytorycznych będzie miała miejsce debata zorganizowana przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Przedmiotem debaty będą wybrane aspekty polskiego rynku ITS takie jak: stan legislacyjno-organizacyjny, telematyka, strategia rozwoju, źródła finansowania i kilka innych.

Sesja 1. Systemy zarządzania ruchem

 1. Systemy zarządzania ruchem na autostradach, praktyczna analiza doświadczeń firmy Siemens – Dariusz Obcowski, Paweł Wawrowski, Siemens
 2. Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego – Patryk Zakrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 3. Propozycja unowocześnienia metod oceny efektywności akomodacyjnych programów sterowania ruchem – Tomasz Dybicz, Tomasz Palak, Barbara Spólnicka, Politechnika Warszawska
 4. Priorytety dla transportu publicznego – lokalnie czy centralnie? – Tadeusz Okoń, Sprint

Sesja 2. Krótkoterminowe prognozy ruchu

 1. Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem – Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska
 2. Wykorzystanie danych krajowego systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w prognozach i planowaniu – Andrzej Mitas, Artur Ryguła, Witold Konior, APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o.

Sesja 3. Detekcja pojazdów i badania ruchu

 1. Wieloczujnikowy system WIM – Ryszard Sroka, Janusz Gajda, Tadeusz Żegleń, Marek Stencel, Piotr Burnos, Piotr Piwowar, Zbigniew Marszałek
 2. Wirtualna pętla indukcyjna jako narzędzie zapewniające wysoką poprawność działania Systemów – Janusz Wróbel, Neurosoft
 3. Wizualizacja i analiza danych w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii GIS – Robert Jędrzejczak, Esri Polska
 4. Planowanie obsługi klienta w Polskim Systemie Elektronicznego Poboru Opłat viaTOLL – Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska, Thomas Gollubits, Kapsch i Piotr Krukowski, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia
 5. Wybrane zagadnienia pomiarów parametrów ruchu drogowego za pomocą wiroprądowych, indukcyjnych czujników pętlowych – Marek Stencel

Sesja 4. Interoperacyjność systemów ITS.

 1. Znaczenie normalizacji w rozwoju Inteligentnych Systemów ITS – Marek Litwin, Krzysztof Modelewski, ITS POLSKA
 2. Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS – Marcin Miklasz, Grzegorz Kawka, Telsat
 3. Otwarte standardy i protokoły wymiany informacji w systemach zarządzania ruchem – Suzanne Hoadley, POLIS
 4. Zaawansowane rozwiązania sieciowe w kontekście Inteligentnych Systemów Transportowych – Marcin Kalisiak, Alcatel-Lucent
 5. Otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji sygnałów z czujników używanych w pomiarach parametrów ruchu drogowego – Zbigniew Marszałek.

Sesja 5. Rola ITS w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju transportu

 1. Ocena wpływu systemów ITS – Suzanne Hoadley, POLIS
 2. Telematyka transportu narzędziem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – Alica Kalasova, Uniwersytet Zielina
 3. Stacjonarne systemy zapobiegania gołoledzi – FAST, Jan Szczerbiński IntegraDyskusja

Sesja 6. Zastosowania ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach cz. I

 1. Przyjazne miasto – Paweł Olczak, Kapsch Telematic Services
 2. Inteligentny system wspierania transferu pasażerów pomiędzy środkami transportu – Krzysztof Gowik, Trapeze Poland
 3. Zarządzanie kluczowymi aspektami funkcjonowania miasta z uwzględnieniem transportu – Tomasz Martyniak, Krzysztof Kordas, IBM Polska

Sesja 6. Zastosowania ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach cz. II

 1. Zintegrowane zarządzanie opłatami. Integracja instytucjonalna i technologiczna systemu poboru opłat w komunikacji miejskiej miasta Bukareszt – Claudiu Balan, UTI Systems
 2. Zastosowanie telematyki do zarządzania parkowaniem – Alica Kalasova, Lubomir Cernicky, Uniwersytet Zilina
 3. Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą ITS – Tomasz Martyniak, Włodzimierz Dymaczewski, IBM PolskaDyskusja

Dyskusja plenarna, podsumowanie, Komisja Wnioskowa

 

Debata we współpracy Dziennika Gazeta Prawna z ITS POLSKA
• Wykorzystanie nowych technologii telekomunikacyjnych, informatycznych,
automatycznych i pomiarowych w zakresie zarządzania ruchem drogowym
• Telematyka, czyli co to są Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
• Dlaczego potrzebna jest strategia rozwoju ITS
• Korzyści wynikające z zastosowania ITS
• Jak poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jak zwiększyć efektywność systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego
• Stan legislacyjno – organizacyjny w zakresie ITS w Polsce, bariery rozwojowe
• Źródła finansowania ITS
• Europejski plan wdrożenia IST