Cała treść

V Kongres ITS – interoperacyjność i konkurencyjność

Piąta edycja Polskiego Kongresu ITS odbyła się w Warszawie, 22 i 23 maja. W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS Polska wzięła udział rekordowa liczba uczestników –  prawie 250 osób z firm związanych z inteligentnymi systemami transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej.

Tegoroczna, piąta już edycja Kongresu ITS POLSKA, odbyła się 22 i 23 maja w hotelu Mariott.

–  To trochę inny kongres od wcześniejszych – powiedział podczas otwarcia imprezy Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA. – Rośnie liczba wdrożeń inteligentnych systemów transportowych, rosną też nasze praktyczne doświadczenia dotyczące sposobów ich planowania i realizacji.

Marek Litwin przypomniał o realizowanej idei grup roboczych, której zadaniem jest opracowanie specyfikacji technicznych standaryzujących przygotowania i realizację projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. Do tej inicjatywy odniósł się też Andrzej Maciejewski, dyrektor w GDDKiA podczas swojej wypowiedzi na otwarciu kongresu.

– To czego się podjęliśmy, czyli utworzenie grup roboczych, pozwoli na zdefiniowanie specyfikacji technicznych, które będą przydatne m.in. do budowy systemu krajowego – powiedział Andrzej Maciejewski. – Ta inicjatywa ma też szerszy wymiar. Dzięki specyfikacjom będziemy mogli określać funkcje, a nie sposoby realizacji z konkretnymi urządzeniami czy działaniami. To pozwoli nam realizować ideę interoperacyjności i konkurencyjności.

Dwa dni kongresu wypełniły prezentacje dotyczące rozwiązań ITS związanych przede wszystkim z transportem drogowym. W tym roku – co również wyróżnia tegoroczną edycję imprezy od poprzednich – zabrakło prelekcji związanych z transportem morskim, kolejowym czy lotniczym.

Konferencję zakończyła debata zorganizowana przez Dziennik Gazeta Prawna, podczas której dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób powinno się trafiać do opinii publicznej, by zyskać społeczną akceptację do realizacji takich projektów.