Cała treść

V Polski Kongres ITS – fotorelacja

Tegoroczna, piąta już edycja Kongresu ITS POLSKA, odbyła się 22 i 23 maja w hotelu Mariott. Zgromadziła rekordową liczbę uczestników – ponad 250 osób.

Rośnie liczba wdrożeń inteligentnych systemów transportowych, rosną też nasze praktyczne doświadczenia dotyczące sposobów ich planowania i realizacji - powiedział na otwarciu Kongresu Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA.

Inteligentne systemy transportowe poprawiają również bezpieczeństwo ruchu drogowego i jakość życia - powiedział na otwarciu Kongresu Maciej Jankowski, wiceminister transportu.

Stanisław Żmijan z Sejmowej Komisji Infrastruktury podkreślił wagę kongresu oraz jego jubileuszowej V edycji, wyraził także swoje zadowolenie z faktu, iż pierwszy zamiejscowy oddział Stowarzyszenia ITS Polska powstaje w Lublinie - mieście, z którego pochodzi.

Określamy funkcje, a nie sposoby realizacji - Andrzej Maciejewski, dyrektor w GDDKiA podkreślał, że utworzenie grup roboczych przyczyni się do wzrostu interoperacyjności i konkurencyjności.

 

Na zdjeciu od lewej prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący Rady Programowej, Stanisław Żmijan - przedstawiciel Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Mieczysław Reksnis - dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy, podczas sesji otwierającej kongres.

Pierwszą sesję, poświęconą systemom zarządzania ruchem prowadził prof. Ryszard Krystek, na drugim planie widoczny Patryk Zakrzewski z ZDW w Krakowie, który swój referat poświęcił Inteligentnemu Systemowi Sterowania Ruchem w Regionie Podhalańskim - projekt otrzymał tytuł ''Lider ITS'' 2012 w kategorii ''Najlepsze wdrożenie''.

 

O unowocześnianiu metod oceny efektywności akomodacyjnych programów sterowania ruchem mówili: Barbara Spólnicka oraz Tomasz Palak z PW - wyróżnieni w tegorocznej edycji konkursu Lider ITS.

 

Grażyna Lendzion, Dyrektor ZDM w Warszawie przekonywała, że w Warszawie nie ma korków.

 

Każdą sesję kończyła seria pytań z sali.

 

Robert Jędrzejczak, jeszcze rok temu dziennikarz Przeglądu ITS, podczas V Kongresu, jako pracownik Esri Polska miał prezentację pt: "Wizualizacja i analiza danych w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii GIS".

 

Prezentacja Piotra Olszewskiego i Piotra Krukowskiego dotyczyła planowania obsługi klienta w systemie VIaTOLL.

dr. Marek Litwin i prof. Wojciech Suchorzewski wiedzą o inteligentnych systemach transportowych wszystko, ale słuchali uważnie każdego wystąpienia.

Andrzej Mitas z APM mówił o wykorzystaniu danych krajowego systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w prognozach i planowaniu, ale nie tylko. "85 proc. nauczycieli przedmiotu "wychowanie komunikacyjne" nie wie, jak powinno się przewozić dzieci w samochodach!".

 

Gościem specjalnym kongresu był Paweł Stelmaszczyk, przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. ITS.

Krzysztof Modelewski ze Stowarzyszenia ITS Polska wygłosił referat na temat znaczenia normalizacji w rozwoju Inteligentnych Systemów ITS.

Ostatnim punktem pierwszego dnia kongresu była uroczysta kolacja, która miała miejsce w Muzeum Techniki.

Najważniejszym punktem kolacji było wręczenie nagród w trzeciej edycji konkursu Lider ITS.

Anna Dembińska, dyrektor organizacyjny Stowarzyszenia ITS POLSKA i główna organizatorka V Kongresu podczas wręczania statuetek Lidera ITS.

Jan Litwiński, dyrektor Polskiego Kongresu ITS obchodzi w maju urodziny, o czym pamięta również Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Obrady Komisji Wnioskowej pod kierownictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego z PW zwykle były ostatnim punktem Polskiego Kongresu ITS...

... w tym roku ostatnim punktem kongresu była debata dotycząca ITS zorganizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Pełny tekst debaty ukaże się na łamach gazety w połowie czerwca.