« V Polski Kongres ITS – fotorelacja

Stanisław Żmijan

Stanisław Żmijan z Sejmowej Komisji Infrastruktury w swoim wystąpieniu podkreślał wagę kongresu i jego jubileuszowej V edycji, wyraził takze swoje zadowolenie z faktu iż pierwszy zamiejscowy oddział Stowarzyszzenia ITS Polska powstanie w Lubinie, z którego pochodzi