« V Polski Kongres ITS – fotorelacja

Stanisław Żmijan

Podkreślił wagę kongresu oraz jego jubileuszową V edycję, wyraził także swoje zadowolenie z faktu, iż pierwszy zamiejscowy oddział Stowarzyszenia ITS Polska powstaje w Lublinie – mieście, z którego pochodzi

Stanisław Żmijan z Sejmowej Komisji Infrastruktury