« V Polski Kongres ITS – fotorelacja

Krzysztof Modelewski

Krzysztof Modelewski ze Stowarzyszenia ITS Polska wygłosił referat na temat znaczenia normalizacji w rozwoju Inteligentnych Systemów ITS