Cała treść

Walne Zebranie Członków ITS Polska

W poniedziałek 21 maja 2012 r. w budynku Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (ul. Jagiellońska 80) w godzinach 14:00 – 16:00 odbyło się Zwyczajne Walne zebranie Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA

W spotkaniu wzięło udział 20 członków stowarzyszenia. Jego uczestnicy mogli zapoznać się m.in. :
– ze sprawozdaniem z działalności stowarzyszenia za rok 2011;
– ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011;
– z planami dotyczącymi przyszłej działalności stowarzyszenia;
– z prezentacją Regionalnego Oddziału Lubelskiego ITS POLSKA.
Podczas spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca specyfiki rozwoju inteligentnych systemów transportowych w Polsce w trakcie, której padły takie wnioski i postulaty jak:  promowanie odejścia podczas procedury przetargowej od formuły minimalnej ceny na rzecz formuły optymalnej efektywności, konieczność zintensyfikowania promocji rozwiązań ITS przez media, propozycja organizacji seminarium dotyczącego międzynarodowego doświadczenia w kwestii zamówień publicznych, tworzenie kolejnych terenowych oddziałów ITS Polska oraz propozycja ich ewentualnych lokalizacji.

Prezentacja Oddziału Lubelskiego