« Ocena postępów w realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

Podział środków unijnych w ramach POIiŚ

(Żródło: www.cupt.gov.pl)