Cała treść

Pojedziemy szybciej ze stolicy do Gdyni

W piątek 25 maja 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu PKP PLK „Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Działdowo”.W ramach inwestycji realizowanej przy współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostanie zmodernizowane blisko 54 km linii kolejowej na odcinku Warszwa-Gdynia na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Działdowo. Po zakończeniu prac, planowanych na 2014 rok, pociągi pasażerskie z taborem klasycznym będą mogły jeździć na tym odcinku z prędkością do 160 km/h.
Realizacja projektu wartego ponad 1,3 mld zł przyczyni się do podniesienia standardu podróży i bezpieczeństwa pasażerów, skrócenia czasu jazdy pociągów oraz zwiększenia ochrony środowiska naturalnego poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii użytych do modernizacji linii oraz budowę przejść dla zwierząt i zabudowę urządzeń odstraszających zwierzęta.
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 7.1 – Rozwój transportu kolejowego i uzyskał dofinansowanie w kwocie blisko 930 mln zł.

(Źródło: www.cupt.gov.pl)