Cała treść

XV Konferencja ITS Canada

W dniach 10-13 czerwca b.r. w Fairmont Chateau Frontenac w Québec City odbędzie się coroczna, już 15 konferencja ITS Canada. Konferencja ta należy do jednej z najważniejszych imprez w branży ITS w całej Ameryce Północnej. W zeszłym roku zgromadziła ponad 35 wystawców, wygłoszono na niej blisko 100 referatów. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji w Kanadzie będzie  “Transportation in Transition Toward a new Digital Economy”.

(Źródło:www.itscanada.ca)

W tym roku konferencja przyciągnie ponad 30 wystawców i blisko 250 mówców. Do jej głównych celów należą promowanie ulepszania systemów transportowych, zwiększenie świadomości w zakresie elementów takich jak zrównoważony rozwój oraz społeczne i ekonomiczne aspekty rozwiązań, prowadzących do maksymalizacji korzyści płynących z inwestycji obejmujących integrację systemów oraz danych. Wśród honorowych gości tegorocznej konferencji znajdą się m.in. : Denis Lebel przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Transportu, Infrastruktury i Komunikacji oraz C.P. Joshi przedstawiciel indyjskiego Ministerstwa Transportu Drogowego i Autostrad. Podczas konferencji planowane jest podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ITS Canada a AITS India.
Jednym z najważniejszych punktów dorocznej konferencji w Kanadzie jest wystawa, która daje niepowtarzalną możliwość do zaprezentowania swoich produktów oraz usług przedstawicielom sektora publicznego oraz prywatnego. Z każdym rokiem, wystawa cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przyciąga coraz więcej wystawców.