Cała treść

V Polski Kongres ITS już za nami

W dniach 22-23 maja b.r. w Hotelu Marriott w Warszawie, odbyła się piąta edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS Polska wzięło udział ponad 250 osób z firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej.

V Polski Kongres ITS

Rokrocznie kongres cieszy się coraz to większym zainteresowaniem, co można zaobserwować nie tylko w stale powiększającej się liczbie jego uczestników oraz przedstawicieli mediów, ale także co jest bardzo istotne w rosnącej liczbie mówców. Podczas tegorocznego kongresu odbyło się 26 prezentacji, które podzielono na sześć następujących bloków tematycznych:
– systemy zarządzania ruchem;
– krótkoterminowe prognozy ruchu;
– detekcja pojazdów;
– interoperacyjność systemów ITS;
– rola ITS w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju transportu;
– zastosowanie ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach.
Wśród uczestników i prelegentów kongresu znaleźli się m.in. Paweł Stelmaszczyk z Komisji Europejskiej, Maciej Jankowski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Stanisław Żmijan z Sejmowej Komisji Infrastruktury, Andrzej Maciejewski z GDDKiA, Mieczysław Reksnis z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także liczni przedstawiciele takich firm i instytucji jak: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Alcatel-Lucient, OpenSky System and Services, Neurosoft, Kapsh Telematic Services, PTV, UTI Grupa Polska, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, APM, Sprint, Telsat, Trapeze, Trax Elektonik, HP, Deloitte, Siemens AG, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Esri Polska, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia, PW, IBDiM i wielu innych. Nie zabrakło także gości z zagranicy m.in. Suzanne Hoadley – POLIS, Alicia Kalasova – Uniwersytet Zilina, Lubomir Cernicky – Uniwersytet Zilina, Claudiu Balan – UTI Systems.

Laureaci oraz wyróznieni III edycji konkursu ''Lider ITS''

Zwieńczeniem pierwszego dnia kongresu była uroczysta gala w Muzeum Techniki w PKiN , podczas, której odbył się finał III edycji konkursu ”Lider ITS” 2012. Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego wręczyło zwycięzcom statuetki, dyplomy oraz nagrody książkowe. Ponadto laureatka konkursu w kategorii ‘’Najlepsza Praca Dyplomowa’’ została nagrodzona laptopem, którego sponsorem była firma HP.
Drugi Dzień kongresu zakończyła zorganizowana przez Stowarzyszenie ITS Polska oraz Dziennik Gazeta Prawna debata, której przedmiotem były wybrane aspekty polskiego rynku ITS, takie jak: stan legislacyjno – organizacyjny, telematyka, strategia rozwoju, źródła finansowania itp.
Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Unia Metropolii Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządu Dróg Miejskich, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Partnerem merytorycznym było PSTT – Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu, a patronem medialnym był ‘’Przegląd ITS’’. Fotorelacja z V Polskiego Kongresu ITS jest dostępna  tutaj.