Cała treść

Krajowy System Zarządzania Ruchem – II spotkanie koordynacyjne

Dzisiaj 4 czerwca 2012 r. w godzinach 11:15-16:15, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odbędzie się drugie posiedzenie koordynacyjne, dotyczące specyfikacji ITS w I fazie budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.  Podczas dzisiejszego posiedzenia omówiony zostanie dotychczasowy stan prac poszczególnych grup opracowujących specyfikacje, jak również założenia techniczno – funkcjonalne dla systemu.
Krajowy System Zarządzania Ruchem – jak deklaruje GDDKiA ma zacząć funkcjonować do 2016r. System będzie monitorować w czasie rzeczywistym parametry ruchu, warunki atmosferyczne oraz stan utrzymania dróg , a więc dzięki jego funkcjonowaniu będziemy mogli ominąć korki i remontowane odcinki dróg. Będzie się jeździć nie tylko lepiej, ale i co najważniejsze bezpieczniej. W ramach KSZR powstaną cztery Centra Zarządzania Ruchem: w Opaczy, w Widawie, w Strykowie oraz w Milówce. Powstanie także Hurtownia Danych o Ruchu, której głównym zadaniem będzie archiwizacja i przetwarzanie pozyskanych przez system danych. Koszt inwestycji oscyluje wokół kwoty 700 mln zł.